Thông tin - Tin tức

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Administrator

    Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú – năm 2020 của trường THPT Trần Phú đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh (lần thứ 15 năm 2020) xét tặng danh hiệu danh hiệu nhà giáo ưu tú:

    Thầy Bùi Thế Khương – Năm sinh: 1962

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ Vật lý_Giáo viên trường THPT Trần Phú

    Số năm trong nghề: 35 năm

    Trân trọng báo đến CB-GV-CNV, Phụ huynh và học sinh toàn trường.