Thông tin - Tin tức

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Công văn số 1553/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)