Thông tin - Tin tức

Về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Các đơn vị hưởng ứng Cuộc thi; đăng tải Thể lệ, kế hoạch tổ chức Cuộc thi lên trang thông tin điện tử của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi để thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để tuyên truyền về Cuộc thi