Thông tin - Tin tức

Về việc điều chỉnh lịch tổ chức Hội thảo - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Kính gửi: - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận 1, 5, 6;

  - Hiệu trưởng 37 trường Tiểu học trong dự án (danh sách đính kèm).

 

Thời gian, địa điểm tổ chức mới:

  1. Thời gian: Từ 8g20 đến 10g30 ngày 12/5/2019

  2. Địa điểm: Trưởng Tiểu học Hùng Vương, Quận 6

 

 Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)