Thông tin - Tin tức

Về việc đề nghị không tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu khối trường học năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Trên cơ sở kiến nghị của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 58/CTĐ ngày 05 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị không tổ chức Hội thi Sơ cấp cứu khối trường học năm 2020