Thông tin - Tin tức

Về việc đánh giá thi đua công tác Tổ chức cán bộ đối với đơn vị trường phổ thông ngoài công lập (lần 3) - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo Dự thảo điểm thi đua công tác Tổ chức cán bộ của các đơn vị - lần 3 (file đính kèm).

Đề nghị phản hồi (nếu có) về Phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 028 38290927) trước 11 giờ 30 thứ Sáu ngày 24/7/2020.

Sau thời gian này, nếu đơn vị không phản hồi xem như thống nhất với kết quả dự thảo đính kèm./.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)