Thông tin - Tin tức

Về việc đánh giá thi đua công tác Tổ chức cán bộ đối với đơn vị trường phổ thông ngoài công lập (lần 2) - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo Dự thảo điểm thi đua công tác Tổ chức cán bộ của các đơn vị (file đính kèm).

Nếu đơn vị nào có ý kiến phản hồi về số điểm được chấm, đề nghị phản hồi về Phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 028 38290927) trước 11 giờ 30 thứ Năm ngày 23/7/2020.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)