Thông tin - Tin tức

Về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các Trường THPT; THPT chuyên;

- Thủ trưởng các Trường chuyên biệt công lập (trực thuộc Sở).

 

(vui lòng xem nội dung thông báo tại Công văn đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)