Thông tin - Tin tức

Về triển khai, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Công văn số 1308/UBND-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác lâm nghiệp và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020