Thông tin - Tin tức

Về triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện