Thông tin - Tin tức

Về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp hè và cho kỳ thi tuyển sinh 10,kỳ thi THPTQuốc gia năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh 10 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra an toàn, nghiêm túc