Thông tin - Tin tức

Về phối hợp triển khai chiếu, phát các video clip tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố. - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu