Thông tin - Tin tức

Về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thừa phát lại - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thừa phát lại.