Thông tin - Tin tức

Về nhận tài giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu và bổ sung Tủ sách pháp luật - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
- Sách “Khung trường học an toàn-Phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá”- “Tài liệu giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trong trường mầm non, trường phổ thông” - Sách “Những chiến sĩ cộng sản hào kiệt kiên trung lưu danh cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố anh hùng”- Sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam”