Thông tin - Tin tức

Về góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Kính gửi:

 

  • Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở GD&ĐT
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện
  • Thủ trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc
  • Giám đốc các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo kính gửi dự thảo lần 1 Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (đính kèm). Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đóng góp ý kiến cho Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hình thức: thực hiện đóng góp ý kiến trực tuyến theo đường link https://bit.ly/3j7JRFD.

Thời gian thực hiện: trước ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đóng góp ý kiến để Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đạt kết quả tốt đẹp./.
Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)