Thông tin - Tin tức

Về giới thiệu phóng viên tác nghiệp kỳ thi tuyển sinh 10 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Kính gửi: Các cơ quan Báo - đài

 

Kính đề nghị các cơ quan Báo - đài giới thiệu danh sách phóng viên tham gia đưa tin các kỳ thi (02 phóng viên / Báo) về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 17/5/2019 (biểu mẫu đính kèm và file hình 3x4).

 

Trân trọng./.

 Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)