Thông tin - Tin tức

Về giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Đề xuất, xét chọn và giới thiệu các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.