Thông tin - Tin tức

Về đề nghị báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Kính gửi:

  • Cơ sở giáo dục ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học);
  • Cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Cơ sở giáo dục Việt Nam có giảng dạy chương trình nước ngoài
  • Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;

 

 

(vui lòng xem tiếp nội dung công văn tại file đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)