Thông tin - Tin tức

Về công tác khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và kiểm tra sức khỏe học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu