Thông tin - Tin tức

Văn bản Tuyển sinh & Tốt nghiệp THPT 2020 - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

 

1. VB Số 2873/BGDĐT-QLCL V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

2. VB Số 2908/BGDĐT-GDTC V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
3. Công điện Số 1224/CĐ-BCĐ Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

4. VB số 2935/UBND-VX Về một số biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)