Thông tin - Tin tức

Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
- Thời gian đăng ký danh sách giáo viên tham dự lớp tập huấn: Hạn chót ngày 7/06/2019(Theo mẫu).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 06 năm 2019 (10 buổi).+ Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00.+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00