Thông tin - Tin tức

Triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Đoàn kết chống lại Corona -Thể hiện qua nghệ thuật” - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động có ý nghĩa trên thế giới, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi