Thông tin - Tin tức

Triển khai Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 - 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Lễ phát động toàn ngành lúc 06:30, Thứ Hai, ngày 09/09/2019 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh). Vòng loại online cấp trường bảng A, bảng B: Từ 08:30, ngày 09/9/2019 đến 20:00, ngày 10/10/2019.