Thông tin - Tin tức

Triển khai công tác vệ sinh môi trường và tăng cường cây xanh, mảng xanh phục vụ Tết Dương lịch vàTết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh, mỹ quan đô thị phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và tăng cường cây xanh, mảng xanh và giảm sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng thành phố xanh – thân