Thông tin - Tin tức

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 15 năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện để tạo sân chơi hữu ích học học sinh, sinh viên trong dịp hè