Thông tin - Tin tức

TRẢ HỒ SƠ HỌC SINH 12 NĂM HỌC 2019 - 2020

Administrator

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

(Về việc trả hồ sơ học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020)

 

Trường tiến hành trả hồ sơ học sinh khối 12 (NH 2019 - 2020) với 2 hình thức:

1. Trả theo bưu điện: HS đăng ký theo linh trên web trường (sẽ nhận được hồ sơ bưu điện trả sau 1 ngày làm việc). Phí bưu điện thu: 24.000 đồng/hồ sơ.

http://hosohocsinh.hcmpost.vn/

2. Trả tại trường: lúc 14g00 ngày 05/9/2020. HS tập trung theo đơn vị lớp, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.