Thông tin - Tin tức

Tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2018 - 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

               - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

               - Hiệu trưởng các trường THPT;

               - Giám đốc Trung tâm GDTX;

               - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

 

               Công văn số 738/GDĐT-TrH ngày 12/3/2019 của Sở GDĐT về tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2018 - 2019.

               Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

 Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)