Đoàn thể phòng ban

Tổ chức Công Đoàn trường THPT Trần Phú

Admin Tran Phu
Giới thiệu BCH Công Đoàn năm 2010 - 2010 và một số hình ảnh hoạt động của Công Đoàn Trường THPT Trần Phú trong những năm gần đây.


Một số hình ảnh về hoạt động Công Đoàn trong những năm gần đây:

Tham gia hội thi cắm hoa mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2008 - 2009
(Do Công Đoàn GDTP Hồ Chí Minh tổ chức)

Các thầy tham gia thi nấu ăn mừng ngày 8/3 tại trường (2009)

Tham gia phong trào xây nhà tình nghĩa ở Long An 2008

Liên hoan họp mặt 8/3/2010