Tổ bộ môn

TỔ ANH VĂN NĂM HỌC 2013-2014

Administrator

Nhìn từ trái sang:  

1) Thầy Ngô Văn Hoan (Tổ trưởng)

2) Cô Ngô Hoàng Minh thảo

3) Cô Trần Hỷ Quyên

4) Cô Nguyễn Anh Thư

5) Đinh Thị Thủy

6) Cô Hoàng Thị Hương Nguyên

7) Cô Phan Thị Thanh Sơn

8) Cô Nguyễn Thị Ngọc Lê

9) Cô Võ Thiên Tuyền

10) Cô Trần Thị Vân Hạnh

11) Cô Dương Thanh Thảo

12) Cô Phạm Thúy Hiền

13) Cô Tô Thanh Hòa

14) Cô Nguyễn Thị Kim Lành

15) Cô Nguyễn Ngọc Uyên Phương

16) Cô Nguyễn Thị Bích Diệp

17) Thầy Nguyễn Ngọc Sơn