Thông tin - Tin tức

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020” - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” (tháng 10 năm 2020); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) đến đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và người học