Thông tin - Tin tức

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Công văn số 3052/GDĐT-TrH ngày 22/9/2020 về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)