Thông tin - Tin tức

THƯ MỜI họp giao ban công tác y tế trường học năm học 2019 - 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:-Chuyên viên phụ trách công tác y tế trường học 24 phòng GD&ĐT;-Nhân viên y tế trường học THPT;-Nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc.