Thông tin - Tin tức

Thư mời dự Lễ phát động cuộc thi Robotacon bảng A, năm 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Thư mời số 77/TM-GDĐT-VP ngày 26/4/2019 về dự Lễ phát động cuộc thi Robotacon bảng A, năm 2019.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)