Thông tin - Tin tức

Thư mời Đại diện Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện dự HNTK hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. - VP Công Đoàn

Admin Tran Phu