Thông tin - Tin tức

Thư mời các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Khóa XI nhiệm kỳ 2018 - 2023 tham dự Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

Admin Tran Phu