Thông tin - Tin tức

Thư mời các Đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố; các Đồng chí Cụm trưởng 11 Cụm công đoàn; Các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị có cá nhân được bình xét

Admin Tran Phu