Thông tin - Tin tức

Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công, các Cụm trưởng 12 Cụm Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự HNTK h

Admin Tran Phu