Thông tin - Tin tức

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT - Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Admin Tran Phu
Thông tư ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Thông tư ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

File thứ 1: tt-04signed-1_3122021155055.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập