Thông tin Covid-19

THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TP.HCM

Admin Tran Phu

THPT TRẦN PHÚ: Gởi Thầy Cô văn bản 5069/SYT-NVY về việc ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc Covid. Thầy Cô chia sẻ giúp đến các tổ viên và HS cùng theo dõi thực hiện. Cảm ơn Thầy Cô!

1. SỔ TAY SỨC KHỎE

2. CV 2116/SGDĐT-CTTT Về thực hiện Công văn 2468/UBND-VXngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBNDTP trong ngành giáo dục.

3. CV 5069/SYT-NVY Về việc ban hành HD triển khai chăm sóc và chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với người mắc Covid-19.

4. CV 12/CT-TU Về tăng cường một số biện pháp thực hiện CT 16/Ct-TTg về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố