Thông báo

THÔNG TIN GỬI CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Admin Tran Phu

/uploads/images/4/files/thi%20ph-hs.pdf

SƠ ĐỒ THI TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN TP

 

/uploads/images/4/files/SoDoTruongTranPhu%20-%20THI%20THPT%202021.pdf

SƠ ĐỒ THI TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

/uploads/images/4/files/THONG%20BAO%20RA%20VAO%20CONG%20THI%20TN%202021%20-%20Trang%20t%C3%ADnh1.pdf

THỜI GIAN RA VÀO ĐIỂM THI THPT TRẦN PHÚ