Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013

Admin Tran Phu

Trường THPT Trần Phú tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam vào lúc 8g00 thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013. 

Các em cựu học sinh có thể vào trường thăm thầy cô giáo bắt đầu lúc 9g30.                                                                                                      

                                                                                                  BAN TỔ CHỨC