Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2015

Admin Tran Phu

Những em học sinh đậu Đại học năm 2015 có tổng điểm từ 25 trở lên (Không nhân hệ số) vào trường (phòng Học vụ) để đăng ký nhận phần thưởng, khi đi mang theo phiếu điểm. Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 28/08/2015.