Thông tin - Tin tức

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu