Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO Về việc đánh giá thi đua công tác tổ chức cán bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở - Phòng TCCB

Admin Tran Phu
Phòng Tổ chức cán bộ thông báo điểm thi đua công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị (file đính kèm). Nếu đơn vị nào có ý kiến phản hồi về số điểm được chấm, đề nghị phản hồi về Phòng Tổ chức cán bộ trước 15 giờ 00 thứ Tư ngày 22/7/2020.
Phòng Tổ chức cán bộ thông báo điểm thi đua công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị (file đính kèm). Nếu đơn vị nào có ý kiến phản hồi về số điểm được chấm, đề nghị phản hồi về Phòng Tổ chức cán bộ trước 15 giờ 00 thứ Tư ngày 22/7/2020.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)