Thông tin - Tin tức

Thông báo về việc đăng ký khóa bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2019 - Phòng Thanh Tra

Admin Tran Phu
- Đơn vị cử học viên tham dự khóa học tự túc học phí, đăng ký danh sách vàđóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính của trường Cán bộ quản lý giáodục. Đối với các phòng trực thuộc Sở, kinh phí học tập do cơ quan Sở Giáo dục vàĐào tạo thanh toán.- Thời hạn đăng ký từ ngày 10/7/2019 – 26/7/2019 tại trường Cán bộ quản lýgiáo dục, địa chỉ: số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.