Thông tin - Tin tức

Thông báo về phê duyệt quy hoạch nhân sự Đảng ủy, Chi ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc, các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp

Admin Tran Phu