Thông báo

THÔNG BÁO VỀ GỬI HỒ SƠ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CHO HS NĂM 2021

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

Thực hiện công văn 2121/SGDĐT-KTKĐ ngày 26/7/2021, trường gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ đến học sinh đã thi đợt 1 theo phí quy định của bưu điện, khoản tiền này trường sẽ thu của học sinh sau. Học sinh thi đợt 2 sẽ nhận vào đợt sau (theo lịch của Bộ). Trân trọng.