Thông tin - Tin tức

Thông báo số 2 Về việc Tổ chức vòng chung kết cấp quận/huyện bảng A và Vòng bán kết bảng B Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thông báo số 2 Về việc Tổ chức vòng chung kết cấp quận/huyện bảng A và Vòng bán kết bảng B Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020-Danh sách các đơn vị vào vòng chung kết cấp quận/huyện của 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được đăng lên web tiengnoituoitre.com