Thông tin - Tin tức

Thông báo số 2 Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2018 - 2019 các môn thi Robot - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Thông báo số 2 Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2018 - 2019 các môn thi Robot kể cả THCS và THPT.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)