Thông tin - Tin tức

Thông báo kết quả và nội dung họp các đội Vòng chung kết Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”năm học 2018 - 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Lúc 14 giờ 00, ngày 17/01/2019 (Thứ 5) tại Phòng họp 2.1, Lầu 2, Sở Giáo dục và Đào tạo